Polecamy

Reklama
Reklama
Strona główna
Reklama
Szpital psychiatryczny w finansowym dołku PDF Drukuj Email
Autor: Tomasz Oszczęda   

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie w finansowym dołku. Związki zawodowe, które od marca tego roku domagają się wzrostu płac, pozostają w sporze zbiorowym z dyrekcją. Placówkę, podobnie jak pozostałe szpitale podległe Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi, w najbliższym czasie czeka kontrola firmy konsultingowej.

 

Negocjacje związków zawodowych toczyły się jeszcze z poprzednią dyrektor – Anną Śremską, która od niedawna kieruje podobną jednostką w Łodzi – Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ul. Aleksandrowskiej, potocznie zwanym „Kochanówką”. Od początku września na stanowisku szefa WSP w Warcie (do momentu wyboru nowego dyrektora) zastępuje ją Wiktor Adamiak, który wraz z obowiązkami dyrektorskimi przejął również konflikt ze związkami zawodowymi. – Wszczęty przez nas spór zbiorowy dotyczy trzech kwestii: żądania podwyższenia realnych wynagrodzeń od 1 stycznia 2012 roku w wysokości 600 zł na jeden etat, utrzymania zatrudnienia na obecnym poziomie oraz sprzeciwu wobec zamiarów łączenia szpitala w Warcie ze specjalistycznym ZOZ-em w Łodzi. Dotychczas nie doszliśmy do porozumienia, choć w wyniku negocjacji z czasem ustąpiliśmy w kwestii podwyżki wynagrodzeń do kwoty 300 zł – mówi Ewa Piniarska, przewodnicząca związku zawodowego „Solidarność” działającego przy szpitalu w Warcie.
Związkowe postulaty wydają się wołaniem spragnionego na pustyni. – Sytuacja finansowa szpitala w Warcie jest trudna. Utrzymujący się od dwóch lat  ujemny wynik finansowy placówki nie pozwała na spłatę większości zaległych i  bieżących zobowiązań. Wpływ na pogarszającą się sytuację finansową jednostki mają niezapłacone przez NFZ nadwykonania na ogólną kwotę 2,8 mln zł oraz niedoszacowanie kontraktu, szczególnie w oddziałach specjalistycznych, opieki długoterminowej i pośredniej, w tym środowiskowej. Nie bez znaczenia jest też wzrost cen paliw, mediów, leków, artykułów żywnościowych i wzrost liczby pacjentów kierowanych do szpitala na leczenie. Aktualnie szpital wprowadza program naprawczy zmierzający do uregulowania zobowiązań wymagalnych oraz zbilansowania jego bieżącej działalności – wyjaśnia Wiktor Adamiak, p.o. dyrektora WSP w Warcie.
Była szefowa placówki, Anna Śremska, zaprzecza jakoby kiedykolwiek istniał plan łączenia warckiej placówki z „Kochanówką”. – Mówiliśmy o tym jako o jednej z hipotetycznych możliwości, nigdy natomiast nie zapadły w tym zakresie żadne decyzje i nie było konkretnych ustaleń. Kiedy szuka się wyjścia z trudnej sytuacji, rozpatruje się różne możliwości, z których większość nigdy nie wychodzi poza fazę wstępnego pomysłu – skomentowała Anna Śremska.
Na domiar wszystkiego szpital czeka w najbliższym czasie audyt, który w zamierzeniu Urzędu Marszałkowskiego ma w niedalekiej przyszłości spowodować zracjonalizowanie wydatków. – Szpital w Warcie nie jest tu żadnym wyjątkiem, taką kontrolę przejdą wszystkie nasze placówki służby zdrowia w województwie. Na bazie tego audytu zostaną sporządzone raporty, które staną się podstawą przyszłych planów naprawczych poszczególnych szpitali – wyjaśnia Dorota Ryl, wicemarszałek województwa łódzkiego. Kontrole te w wojewódzkich szpitalach już się rozpoczęły i potrwają do 23 listopada.
Audyt zostanie (lub już został) przeprowadzony w 17 szpitalach rozsianych po terenie województwa. Za wynajęcie do tego celu firmy konsultingowej łódzki UM zapłaci 180 tys. zł. Władze województwa zapewniają, że nie jest to przygotowanie do przekształcenia szpitali w spółki, jednak plany oszczędnościowe przyjęte w poszczególnych placówkach mogą spowodować zwolnienie części personelu. Tak było np. w łódzkim Szpitalu im. Kopernika. Przykład ten nie nastraja optymistycznie, zwłaszcza że w WSP w Warcie ubywa lekarzy. Z pracy w placówce rezygnują zwłaszcza lekarze, którzy mieszkają w pobliżu Łodzi. – Nie wiem dlaczego tak się dzieje, przypuszczam, że może chodzić o kłopotliwe i kosztowne dojazdy – mówi Wiktor Adamiak.
Od kilku miesięcy na terenie szpitala trwa inwestycja pod nazwą „Budowa Ambulatoryjnego Centrum wraz z Oddziałem Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży”. Znajdzie się tu zespół poradni, a także nowoczesna izba przyjęć z zadaszonym podjazdem dla karetek. Przewidziano w nim miejsce dla 40 łóżek. Nowy pawilon powstaje dzięki 4,5-milionowemu kredytowi poręczonemu przez Urząd Marszałkowski. Ma być gotowy do połowy grudnia tego roku.
Najbliższe miesiące – czas negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia – mogą stać się decydujące jeśli chodzi o przyszłość WSP w Warcie. Poza tym już po zamknięciu tego wydania Siedem dni, miało dojść do spotkania dyrektorów „marszałkowskich” placówek służby zdrowia z władzami województwa. Do tematu więc na pewno jeszcze wrócimy.


 

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Podaj swoje dane:
Komentarz: